Zhuang Hong Yi

B19-E006

Zhuang Hong Yi

B19-E006

Mixed media on rice paper

48 x 40 in (121.92 x 101.60 cm)

B19-F034

Zhuang Hong Yi

B19-F034

Mixed Media on Rice Paper

16 x 16 in (40.64 x 40.64 cm)

B19-HY-007, 2019

Zhuang Hong Yi

B19-HY-007 , 2019

Mixed Media on Rice Paper

48 x 60 in (121.92 x 152.40 cm)

S19-A116, 2019

Zhuang Hong Yi

S19-A116 , 2019

Mixed Media on Rice Paper

48 x 82 in (121.92 x 208.28 cm)

S19-C008, 2018

Zhuang Hong Yi

S19-C008 , 2018

Mixed media & rice paper

40 x 40 in (101.60 x 101.60 cm)

S19-C011, 2018

Zhuang Hong Yi

S19-C011 , 2018

Mixed media & rice paper

40 x 40 in (101.60 x 101.60 cm)

S19-C019, 2018

Zhuang Hong Yi

S19-C019 , 2018

Mixed Media on Rice Paper

36 x 28 in (91.44 x 71.12 cm)

S19-C032, 2019

Zhuang Hong Yi

S19-C032 , 2019

Mixed Media on Rice Paper

60 x 48 in (152.40 x 121.92 cm)

S19-C041

Zhuang Hong Yi

S19-C041

Mixed media on rice paper

48 x 40 in (121.92 x 101.60 cm)

S19-C042, 2018

Zhuang Hong Yi

S19-C042 , 2018

Mixed media & rice paper

40 x 40 in (101.60 x 101.60 cm)

S19-C052

Zhuang Hong Yi

S19-C052

Mixed Media on Rice Paper

24 x 24 in (60.96 x 60.96 cm)

S19-C054

Zhuang Hong Yi

S19-C054

Mixed Media on Rice Paper

24 x 24 in (60.96 x 60.96 cm)

S19-C057

Zhuang Hong Yi

S19-C057

Mixed Media on Rice Paper

24 x 24 in (60.96 x 60.96 cm)

S19-C060

Zhuang Hong Yi

S19-C060

Mixed Media on Rice Paper

24 x 24 in (60.96 x 60.96 cm)

S19-C061

Zhuang Hong Yi

S19-C061

Mixed Media on Rice Paper

16 x 16 in (40.64 x 40.64 cm)

17-III-048, 2017

Zhuang Hong Yi

17-III-048 , 2017

Mixed Media on Rice Paper

39.37 x 39.37 in (100 x 100 cm)

18-IX-047, 2019

Zhuang Hong Yi

18-IX-047 , 2019

Mixed Media on Rice Paper

48 x 40 in (121.92 x 101.60 cm)

19-R20cm-067, 2019

Zhuang Hong Yi

19-R20cm-067 , 2019

Mixed Media on Rice Paper

9 x 9 in (22.86 x 22.86 cm)

B19-C040, 2019

Zhuang Hong Yi

B19-C040 , 2019

Mixed Media on Rice Paper

48 x 60 in (121.92 x 152.40 cm)

s19-c005, 2019

Zhuang Hong Yi

s19-c005 , 2019

Mixed Media on Rice Paper

40 x 47 in (101.60 x 119.38 cm)

s19-c012, 2019

Zhuang Hong Yi

s19-c012 , 2019

Mixed Media on Rice Paper

40 x 48 in (101.60 x 121.92 cm)

S19-c015, 2019

Zhuang Hong Yi

S19-c015 , 2019

Mixed Media on Rice Paper

50 x 62 in (127 x 157.48 cm)

s19-c025, 2019

Zhuang Hong Yi

s19-c025 , 2019

Mixed Media on Rice Paper

48 x 72 in (121.92 x 182.88 cm)

s19-c028, 2019

Zhuang Hong Yi

s19-c028 , 2019

Mixed Media on Rice Paper

48 x 70 in (121.92 x 177.80 cm)

s19-c034, 2019

Zhuang Hong Yi

s19-c034 , 2019

Mixed Media on Rice Paper

48 x 60 in (121.92 x 152.40 cm)

18-IX-042

Zhuang Hong Yi

18-IX-042

Mixed media on rice paper

40 x 48 in (101.60 x 121.92 cm)

18-VI-005

Zhuang Hong Yi

18-VI-005

Mixed Media on Rice Paper

48 x 72 in (121.92 x 182.88 cm)

18-VI-013

Zhuang Hong Yi

18-VI-013

Mixed Media on Rice Paper

24 x 24 in (60.96 x 60.96 cm)

18-VI-025

Zhuang Hong Yi

18-VI-025

Mixed Media on Rice Paper

16 x 16 in (40.64 x 40.64 cm)

18-VI-027

Zhuang Hong Yi

18-VI-027

Mixed Media on Rice Paper

16 x 16 in (40.64 x 40.64 cm)

18-VII-046, 2019

Zhuang Hong Yi

18-VII-046 , 2019

Mixed Media on Rice Paper

78 x 59 in (198.12 x 149.86 cm)

B19-D090

Zhuang Hong Yi

B19-D090

Mixed media on rice paper

40 x 48 in (101.60 x 121.92 cm)

17-II-028, 2017

Zhuang Hong Yi

17-II-028 , 2017

Mixed Media on Rice Paper

40 x 40 in (101.60 x 101.60 cm)

17-II-030, 2017

Zhuang Hong Yi

17-II-030 , 2017

Mixed media & rice paper

40 x 40 in (101.60 x 101.60 cm)

18-IV-039, 2018

Zhuang Hong Yi

18-IV-039 , 2018

Mixed media & rice paper

40 x 40 in (101.60 x 101.60 cm)

18-IX-031, 2019

Zhuang Hong Yi

18-IX-031 , 2019

Mixed Media on Rice Paper

39 x 98 in (99.06 x 248.92 cm)

18-IX-055, 2019

Zhuang Hong Yi

18-IX-055 , 2019

Mixed Media on Rice Paper

36 x 60 in (91.44 x 152.40 cm)

18-V-017, 2018

Zhuang Hong Yi

18-V-017 , 2018

Mixed Media on Rice Paper

53 x 53 in (134.62 x 134.62 cm)

18-V-040

Zhuang Hong Yi

18-V-040

Mixed Media on Rice Paper

24 x 24 in (60.96 x 60.96 cm)

18-VII-057, 2018

Zhuang Hong Yi

18-VII-057 , 2018

Mixed media & rice paper

24 x 49 in (60.96 x 124.46 cm)

18-VIII-058, 2019

Zhuang Hong Yi

18-VIII-058 , 2019

Mixed media & rice paper

35.50 x 35.50 in (90.17 x 90.17 cm)

B19-A019, 2019

Zhuang Hong Yi

B19-A019 , 2019

Mixed Media on Rice Paper

39 x 39 in (99.06 x 99.06 cm)

19-M15cm-123, 2019

Zhuang Hong Yi

19-M15cm-123 , 2019

Mixed media on rice paper

6 x 6 in (15.24 x 15.24 cm)

19-M15cm-124, 2019

Zhuang Hong Yi

19-M15cm-124 , 2019

Mixed media on rice paper

6 x 6 in (15.24 x 15.24 cm)

19-M15cm-129, 2019

Zhuang Hong Yi

19-M15cm-129 , 2019

Mixed media on rice paper

6 x 6 in (15.24 x 15.24 cm)

19-R20cm-080, 2019

Zhuang Hong Yi

19-R20cm-080 , 2019

Mixed Media on Rice Paper

9 x 9 in (22.86 x 22.86 cm)