Zhuang Hong Yi

B19-E006

Zhuang Hong Yi

B19-E006

Mixed media on rice paper

48 x 40 in (121.92 x 101.60 cm)

B19-F019, 2019

Zhuang Hong Yi

B19-F019, 2019

Mixed Media on Rice Paper

55 x 55 in (139.70 x 139.70 cm)

B19-F034

Zhuang Hong Yi

B19-F034

Mixed Media on Rice Paper

16 x 16 in (40.64 x 40.64 cm)

s19-a029, 2019

Zhuang Hong Yi

s19-a029, 2019

Mixed Media on Rice Paper

16 x 16 in (40.64 x 40.64 cm)

S19-A116, 2019

Zhuang Hong Yi

S19-A116, 2019

Mixed Media on Rice Paper

48 x 82 in (121.92 x 208.28 cm)

S19-C008, 2018

Zhuang Hong Yi

S19-C008, 2018

Mixed media & rice paper

40 x 40 in (101.60 x 101.60 cm)

s19-c010, 2019

Zhuang Hong Yi

s19-c010, 2019

Mixed Media on Rice Paper

40 x 40 in (101.60 x 101.60 cm)

S19-C011, 2018

Zhuang Hong Yi

S19-C011, 2018

Mixed media & rice paper

40 x 40 in (101.60 x 101.60 cm)

S19-C019, 2018

Zhuang Hong Yi

S19-C019, 2018

Mixed Media on Rice Paper

36 x 28 in (91.44 x 71.12 cm)

S19-C032, 2019

Zhuang Hong Yi

S19-C032, 2019

Mixed Media on Rice Paper

60 x 48 in (152.40 x 121.92 cm)

s19-c033, 2019

Zhuang Hong Yi

s19-c033, 2019

Mixed Media on Rice Paper

60 x 48 in (152.40 x 121.92 cm)

s19-c036, 2019

Zhuang Hong Yi

s19-c036, 2019

Mixed Media on Rice Paper

48 x 72 in (121.92 x 182.88 cm)

S19-C041

Zhuang Hong Yi

S19-C041

Mixed media on rice paper

48 x 40 in (121.92 x 101.60 cm)

S19-C052

Zhuang Hong Yi

S19-C052

Mixed Media on Rice Paper

24 x 24 in (60.96 x 60.96 cm)

S19-C057

Zhuang Hong Yi

S19-C057

Mixed Media on Rice Paper

24 x 24 in (60.96 x 60.96 cm)

S19-C061

Zhuang Hong Yi

S19-C061

Mixed Media on Rice Paper

16 x 16 in (40.64 x 40.64 cm)

s19-A122, 2019

Zhuang Hong Yi

s19-A122, 2019

Mixed Media on Rice Paper

24 x 24 in (60.96 x 60.96 cm)

s19-c005, 2019

Zhuang Hong Yi

s19-c005, 2019

Mixed Media on Rice Paper

40 x 47 in (101.60 x 119.38 cm)

S19-c015, 2019

Zhuang Hong Yi

S19-c015, 2019

Mixed Media on Rice Paper

50 x 62 in (127 x 157.48 cm)

18-IX-042

Zhuang Hong Yi

18-IX-042

Mixed media on rice paper

40 x 48 in (101.60 x 121.92 cm)

18-VI-005

Zhuang Hong Yi

18-VI-005

Mixed Media on Rice Paper

48 x 72 in (121.92 x 182.88 cm)

18-VI-027

Zhuang Hong Yi

18-VI-027

Mixed Media on Rice Paper

16 x 16 in (40.64 x 40.64 cm)

B19-D090

Zhuang Hong Yi

B19-D090

Mixed media on rice paper

40 x 48 in (101.60 x 121.92 cm)

18-IV-039, 2018

Zhuang Hong Yi

18-IV-039, 2018

Mixed media & rice paper

40 x 40 in (101.60 x 101.60 cm)

18-IX-031, 2019

Zhuang Hong Yi

18-IX-031, 2019

Mixed Media on Rice Paper

39 x 98 in (99.06 x 248.92 cm)

19-M15cm-123, 2019

Zhuang Hong Yi

19-M15cm-123, 2019

Mixed media on rice paper

6 x 6 in (15.24 x 15.24 cm)

19-M15cm-124, 2019

Zhuang Hong Yi

19-M15cm-124, 2019

Mixed media on rice paper

6 x 6 in (15.24 x 15.24 cm)

19-M15cm-129, 2019

Zhuang Hong Yi

19-M15cm-129, 2019

Mixed media on rice paper

6 x 6 in (15.24 x 15.24 cm)

19-M15cm-224, 2019

Zhuang Hong Yi

19-M15cm-224, 2019

Mixed media on rice paper

6 x 6 in (15.24 x 15.24 cm)

19-R20cm-080, 2019

Zhuang Hong Yi

19-R20cm-080, 2019

Mixed Media on Rice Paper

9 x 9 in (22.86 x 22.86 cm)

19-r20cm-095, 2019

Zhuang Hong Yi

19-r20cm-095, 2019

Mixed Media on Rice Paper

9 x 9 in (22.86 x 22.86 cm)

19-r20cm-096, 2019

Zhuang Hong Yi

19-r20cm-096, 2019

Mixed Media on Rice Paper

9 x 9 in (22.86 x 22.86 cm)

b19-hy-028, 2019

Zhuang Hong Yi

b19-hy-028, 2019

mixed media and rice paper on canvas

76 x 120 in (193.04 x 304.80 cm)

b29-hy-030, 2019

Zhuang Hong Yi

b29-hy-030, 2019

mixed media and rice paper on canvas

40 x 60 in (101.60 x 152.40 cm)